Studierabat på licens

Der er mange studerende, der tror at DR giver studierabat på licensen. Men desværre…der gives i henhold til Bekendtgørelsen om licens ikke rabat til studerende.

Folketinget som fastsætter reglerne om licens har vurderet, at der ikke er grundlag for en generel ungdoms- eller studierabat på licens.